Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzimy administrację wynagrodzeń oraz akt personalnych pracowników Klienta bez względu na formę zatrudnienia. Pomagamy zmniejszać koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, uwzględniając specyficzne wymagania i potrzeby firmy.

KADRY
W ramach administracji dokumentacją kadrową oferujemy:

  • prowadzenie i udostępnianie akt osobowych,
  • ewidencję i kontrolę rozliczania nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych,
  • kontrolowanie ważności badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie – wstępne, okresowe oraz

   kontrolne,

  • kontrolowanie dokumentacji szkoleń obligatoryjnych,
  • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
  • przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy,
  • wydawanie zaświadczeń między innymi o okresach zatrudnienia, zaświadczeń o wynagrodzeniu, świadectw

   pracy,

  • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowanie i wysłanie deklaracji,
  • sporządzanie deklaracji GUS,
  • przyjmowanie organów kontroli zewnętrznej (Państwowej Inspekcji Pracy),
  • przekazywanie informacji do uprawnionych instytucji m.in. komorników i banków,
  • sporządzanie raportów dla potrzeb zarządzania kapitałem ludzkim np. analiza czasu pracy.

PŁACE

W ramach administracji wynagrodzeniami oferujemy:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem różnego rodzaju składników

  wynagrodzenia, w tym benefitów pozapłacowych,

 • sporządzanie tzw.” pasków wypłat” dla pracowników,
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń na konta pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS,
 • rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych,
 • kompletowanie dokumentów do ustalenia kapitału początkowego w celu przekazania do ZUS,
 • obsługę organów kontroli zewnętrznej (ZUS),
 • przygotowanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS,
 • obsługa płac obcokrajowców.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl