Konsulting finansowy

DUE DILIGENCE

Badanie Due Diligence to niezbędny element procesu nabycia przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest weryfikacja wartości firmy oraz określenie ryzyk związanych z przedsiębiorstwem.

Dzięki zastosowanym procedurom oraz naszemu doświadczeniu, możliwa jest ocena danych przedstawionych przez sprzedającego. Przed podjęciem decyzji zakupu, strona kupująca ma możliwość poznania ryzyk związanych z transakcją.

Sprzedawana spółka badana jest pod kątem finansowym, księgowym, podatkowym oraz prawnym. Badaniu podlega również aktualna sytuacja kadrowa spółki, między innymi: struktura zatrudnienia i retencja pracowników, koszty pracy czy model zarządzania zasobami ludzkimi.

Proponujemy również obsługę procesu analizy przedsiębiorstwa od strony sprzedającego. Celem takiej usługi jest zidentyfikowanie szans oraz ryzyk, umożliwiające podjęcie decyzji w negocjacjach.

 

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Proponujemy prowadzenie analiz z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. Szczególny nacisk kładziemy na monitorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zestaw wskaźników oraz identyfikowanie źródeł i przyczyn powstawania odchyleń.

Nasze działania mogą obejmować następujące obszary:
• projektowanie systemu controllingu,
• analizę kosztów, progów rentowności oraz sprzedaży,
• ocena rentowności produktów i projektów,
• budżetowanie,
• badanie płynności finansowej,
• ocena wyniku finansowego,
• analizy związane z optymalizacją kosztową w przedsiębiorstwie.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Proponujemy Państwu profesjonalną usługę wyceny przedsiębiorstw. Realizując zlecenie wyceny przedsiębiorstw opieramy się na następujących metodach:

  • dochodowa – analizujemy potencjał rozwoju firmy w oparciu o zdolność generowania dochodów w przyszłości (m.in. metodą DCF – discounted cash-flow zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
  • porównawcza – odnosimy się do wartości spółek porównywalnych wykorzystując metodę mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych,
  • majątkowa – oceniamy wartość majątku spółki oraz jej zobowiązań stosując metodę skorygowanych aktywów netto lub metodę likwidacyjną.

Wybór konkretnej metody opieramy na specyfice prowadzonej działalności przedsiębiorstwa oraz na celu, który stoi za potrzebą dokonania takiej wyceny. Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia.

MODEL OCENY RYZYKA UPADŁOŚCI HOLVIS
Autorski model Prof. Hołdy stworzony we współpracy z Ecovis (stąd nazwa) pozwalający na właściwą ocenę ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych, działających w polskich realiach. Jest to rozwiązanie podnoszące jakość usług rewizji finansowej i podnoszące bezpieczeństwo naszych klientów.

Ocena ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych jest nieodzownym elementem wiedzy:

  • inwestorów,
  • kadry kierowniczej,
  • księgowych,
  • audytorów.

Model predykcji upadłości HOLVIS został opracowany na podstawie danych finansowych polskich przedsiębiorstw i jest weryfikowany oraz udoskonalany wraz ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Dzięki temu HOLVIS jest skuteczniejszym narzędziem oceny ryzyka, niż popularne modele typu Z-score opracowane i przetestowane w krajach zachodnich.

 

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl