Doradztwo podatkowe

Zespół

Dział Doradztwa Podatkowego Ecovis System Rewident to zespół doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, nabyte zarówno w korporacjach, jak i organach podatkowych. Dyrektorem Działu jest Katarzyna Niedabylska, Radca Prawny i Doradca Podatkowy z bogatym dorobkiem i wieloletnim stażem.

Wsparcie międzynarodowe

Przynależność do renomowanej międzynarodowej sieci doradców podatkowych Ecovis pozwala nie tylko na wymianę doświadczeń w zakresie problemów na styku porządków prawnych różnych państw, ale i na lepsze zrozumienie potrzeb obsługiwanych przez nas Klientów, w szczególności spółek zagranicznych prowadzących w Polsce działalność gospodarczą.

Wsparcie wewnętrzne

Dzięki bieżącej współpracy z wewnętrznym Działem Księgowości Ecovis zapewniamy Klientom, którym Ecovis System Rewident prowadzi księgi rachunkowe, fachową pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych, jak również obsługę  postępowań podatkowych.

 Doświadczenie

Stały zespół specjalistów Ecovis System Rewident posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed organami podatkowymi  i sądami administracyjnymi.

Sztuka reprezentowania Klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi to nie tylko doskonała znajomość przepisów, ale przede wszystkim  wieloletnia praktyka. Dlatego też nasz zespół posiada zarówno olbrzymią wiedzę teoretyczną, jak i wiedzę praktyczną w tym zakresie.

W przypadku wystąpienia sporów z organami podatkowymi pozytywne dla Klienta zakończenie sprawy jest w dużej mierze warunkowane jak najszybszym uzyskaniem przez Klienta profesjonalnego wsparcia. Dlatego też zachęcamy Klientów do jak najszybszego podjęcia z nami współpracy.

Nasze sukcesy

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i pasji naszego zespołu, odnosimy liczne sukcesy na polu reprezentowania naszych Klientów, czego dowodem są pozytywne dla naszych Klientów wyroki sądów administracyjnych czy pozytywne decyzje organów podatkowych.

Wielokrotnie rozwiązywaliśmy również problemy naszych Klientów związane z egzekucją administracyjną, pomagając w zaoszczędzeniu niepotrzebnych kosztów czy uzyskiwaniu zwrotu kwot nienależnie wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne.

Szeroki wachlarz usług

Posiadając wszechstronny zespół specjalistów praktyków z różnych  dziedzin prawa podatkowego, oferujemy Państwu pełną obsługę podatkową, w tym:

  • obsługę podatkową czynności restrukturyzacyjnych – np. fuzje, aporty, wymiana udziałów, sprzedaż przedsiębiorstw,
  • przeglądy podatkowe / audyty podatkowe,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną,
  • obsługę kontroli skarbowych i podatkowych,
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
  • stałą współpracę w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, w zakresie wszelkich podatków,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
  • przedstawicielstwo podatkowe.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl