Mitgliedschaft in Organisationen, Auszeichnungen und Zertifikate

Wir sind Mitglied der Organisation:

Polsko – Niemiecka Izby Przemysłowo – Handlowa
Deutsch – Polnische Industrie – und Handelskammer
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
Polish-Swiss Chamber of Commerce
Mazowiecki Klaster Audytu i Consultingu
Mazovian Cluster of Audit and Consulting

Auszeichnungen und Zertifikate:

credit

Wir sind gern für Sie da

+48 668 842 463

Hauptsitz

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł