Projekty UE

Od 2009 roku Ecovis System Rewident Sp. z o.o. jest beneficjentem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory zrealizowaliśmy projekty w ramach programów PO IG, PO KL oraz RPO WM o łącznej wartości 4 014 350,80 PLN.

PROJEKTY ZREALIZOWANE Zobacz

Szybki kontakt

+48 668 842 463

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl