ECOVIS

ECOVIS jest wiodącą globalną siecią firm consultingowych, która powstała i rozwinęła się w Europie Kontynentalnej. Zatrudnia obecnie około 8500 osób w ponad 85 krajach całego świata. Głównymi obszarami działalności sieci ECOVIS jest doradztwo podatkowe i prawne, rachunkowość oraz audyt.

Nazwa ECOVIS to połączenie terminów „economy” oraz „vision”, które wyrażają zarówno międzynarodowy charakter sieci, jak i koncentrację na przyszłości i rozwoju.

Potencjałem i siłą ECOVIS jest połączenie dwóch czynników: indywidualnego doradztwa na poziomie krajowym z międzynarodową, interdyscyplinarną wiedzą ogólną.

Każdy z członków ECOVIS może liczyć na pomoc wykwalifikowanych specjalistów dysponujących rzetelną wiedzą, popartą wszechstronnym doświadczeniem. Zróżnicowanie to zapewnia klientom skuteczne wsparcie, zwłaszcza w dziedzinach międzynarodowych transakcji i inwestycji. ECOVIS koncentruje się na firmach średniej wielkości.

Członkostwo w grupie ECOVIS daje naszej spółce przewagę nad konkurencją. Stosowana przez sieć koncepcja one-stop-shop zapewnia wielopłaszczyznowe wsparcie w kwestiach prawnych, podatkowych, kierowniczych i administracyjnych. Naszym Klientom zapewnia skuteczne wsparcie w każdym miejscu i umożliwia dostarczenie kompleksowych rozwiązań towarzyszących prowadzeniu działalności.

www.ecovis.com

Szybki kontakt

+48 22 380 0 380

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł