Dlaczego outsourcing?

Przewagi outsourcingu nad utrzymywaniem wewnętrznej funkcji księgowej lub kadrowo-płacowej w organizacji:

 1. Redukcja i lepsza kontrola kosztów:
  – zatrudnienia,
  – szkolenia pracowników,
  – monitorowania zmian w przepisach,
  – zakupu sprzętu IT i oprogramowania,
  – doradztwa podatkowego, prawnego, księgowego.
 2.  Możliwość skoncentrowania się przez firmę na jej kluczowej, podstawowej działalności skutkująca pomnażaniem majątku właścicieli oraz zwiększeniem efektywności działania;
 3. Zachowanie poufności danych np. płacowych;
 4. Przeniesienie ryzyka na Ecovis;
 5. Dostęp do nowoczesnych rozwiązań i wiedzy eksperckiej m.in. z dziedziny prawa, podatków, audytu, informatyki;
 6. Interdyscyplinarny i elastyczny zespół zapewniający rzetelną, solidną i profesjonalną obsługę;
 7. Swoboda doboru partnerów biznesowych,

Szybki kontakt

+48 22 380 0 380

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł