Aktualności

16 lipca 2020
Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych krajowych i międzynarodowych
Wdrożenie Dyrektywy UE (DAC6)Z początkiem 2019 r. w Polsce wprowadzono obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych, w oparciu o regulacje wynikające z Dyrektywy Rady UE 2018/822.Polskie przepisy ...
więcej
2 lipca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0 – zestawienie kolejnych zmian
Zwolnienie od zapłaty podatku od przychodów z budynków Poprzednio obowiązujące zasady dotyczące możliwości skorzystania z przesunięcia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków do 20 lipca 2020 ...
więcej
19 czerwca 2020
Lipcowa nowelizacja PIT, CIT i innych ustaw
Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od ...
więcej
10 czerwca 2020
Tarcza 4.0 – wytyczne w zakresie podatków
28 maja 2020 roku na posiedzeniu Sejmu skierowany został  projekt  ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym ...
więcej
1 2 3 29

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl