Aktualności

12 listopada 2019
Nowa matryca VAT
Do celów podatku VAT do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2008 r. (PKWiU 2008), później będzie to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 r. (PKWiU 2015).Od ...
więcej
18 października 2019
Dokumentowanie WDT od 2020 roku
Począwszy od 2020 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu ...
więcej
1 października 2019
Od 01 października 2019 roku – nowa niższa stawka PIT
Od dzisiaj zaczyna obowiązywać nowa, niższa stawka PIT, dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowe (m.in. ze stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło).Podstawa obliczenia ...
więcej
16 września 2019
Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – część II
W niniejszym artykule pragniemy przedstawić kolejne zmiany, które zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawa, która nowelizuje m. in. przepisy ...
więcej
1 2 3 20

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl