Aktuelles

Hauptsitz

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł