Membership in organisations; awards and certificates

We are a member of the following organisations:

Polsko – Niemiecka Izby Przemysłowo – Handlowa
Deutsch – Polnische Industrie – und Handelskammer
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
Polish-Swiss Chamber of Commerce
Mazowiecki Klaster Audytu i Consultingu
Mazovian Cluster of Audit and Consulting

Awards and certificates:

credit

Fast customer contact

+48 668 842 463

Head office

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy

KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

HR and Payroll Office

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl