Od 01 października 2019 roku – nowa niższa stawka PIT

1 października 2019

Od dzisiaj zaczyna obowiązywać nowa, niższa stawka PIT, dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowe (m.in. ze stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło).

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
85.52817,75%minus kwota zmniejszająca
podatek
85.52815.181 zł 22 gr + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

Jednakże, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. zamiast 18% stawki stosuje się stawkę w wysokości 17%.

Należy pamiętać, że na wniosek podatnika, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. płatnicy zamiast stawki w wysokości 17% stosują stawkę 17,75%.

Podatnicy osiągających dochody z działalności gospodarczej, w tym także m.in. z najmu, a opodatkowanych według skali podatkowej, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. stosują stawkę 17,75%.

Nowa, niższa stawka wpłynie na kwotę zmniejszającą podatek – nieznacznie ją zmniejszy.

1 stycznia 2020 r.

Od tego dnia obowiązuje stawka podatku w wysokości 17% dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej. Stawka ta będzie obowiązywała przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, jak i w rozliczeniu rocznym.

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
85.52817%minus kwota zmniejszająca
podatek
85.52814.539 zł 76 gr + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

Nowa, niższa stawka wpłynie na kwotę zmniejszającą podatek – nieznacznie ją zmniejszy w porównaniu do obowiązującej od 1 października 2019 r.

Miesięczne koszty podatkowe dotyczące pracowników (tzw. pracownicze) ulegną ponad dwukrotnemu podwyższeniu już od 1 października 2019 r. (tj. 250 zł, lub dla dojeżdżającego podatnika 300 zł). Co za tym idzie proporcjonalnemu podwyższeniu ulegną koszty pracownicze możliwe do rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Jednakże w rozliczeniu rocznym za 2019 r. będą one mogły być ujęte w niższej wysokości niż kwota, która będzie możliwa do rozliczenia za 2020 r. Kwota możliwa do ujęcia w zeznaniu rocznym za 2019 r. wynika z tego, że od stycznia do września 2019 r. obowiązywały koszty pracownicze w wysokości mniejszej (odpowiednio 111,25 zł i 139,06 zł), a dopiero od października obowiązują w wyższej wysokości (250 zł i 300 zł).

Szybki kontakt

+48 668 842 463

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl