Wycena przedsiębiorstw

Proponujemy Państwu profesjonalną usługę wyceny przedsiębiorstw.

Realizując zlecenie wyceny przedsiębiorstw opieramy się na następujących metodach:

  • dochodowa – analizujemy potencjał rozwoju firmy w oparciu o zdolność generowania dochodów w przyszłości (m.in. metodą DCF – discounted cash-flow zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
  • porównawcza – odnosimy się do wartości spółek porównywalnych wykorzystując metodę mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych,
  • majątkowa – oceniamy wartość majątku spółki oraz jej zobowiązań stosując metodę skorygowanych aktywów netto lub metodę likwidacyjną.

Wybór konkretnej metody opieramy na specyfice prowadzonej działalności przedsiębiorstwa oraz na celu, który stoi za potrzebą dokonania takiej wyceny.

Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl