Rachunkowość Zarządcza

Proponujemy prowadzenie analiz z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. Szczególny nacisk kładziemy na monitorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zestaw wskaźników oraz identyfikowanie źródeł i przyczyn powstawania odchyleń.

Nasze działania mogą obejmować następujące obszary:

  • projektowanie systemu controllingu,
  • analizę kosztów, progów rentowności oraz sprzedaży,
  • ocena rentowności produktów i projektów,
  • budżetowanie,
  • badanie płynności finansowej,
  • ocena wyniku finansowego,
  • analizy związane z optymalizacją kosztową w przedsiębiorstwie.

Jeżeli mają Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl