Ocena ryzyka upadłości – Holvis©

Model oceny ryzyka upadłości HOLVIS©

Autorski model Prof. Hołdy stworzony we współpracy z Ecovis (stąd nazwa) pozwalający na właściwą ocenę ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych, działających w polskich realiach. Jest to rozwiązanie podnoszące jakość usług rewizji finansowej i podnoszące bezpieczeństwo naszych klientów.

Ocena ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych jest nieodzownym elementem wiedzy:

  • inwestorów,
  • kadry kierowniczej,
  • księgowych,
  • audytorów.

Model predykcji upadłości HOLVIS© został opracowany na podstawie danych finansowych polskich przedsiębiorstw i jest weryfikowany oraz udoskonalany wraz ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Dzięki temu HOLVIS© jest skuteczniejszym narzędziem oceny ryzyka, niż popularne modele typu Z-score opracowane i przetestowane w krajach zachodnich.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl