Due Diligence

Badanie Due Diligence jest niezbędnym elementem procesu nabycia przedsiębiorstwa. Jego głównym celem weryfikacja wyceny wartości firmy oraz określenia czynników mających na nią wpływ.

Dzięki zastosowanym procedurom oraz naszemu doświadczeniu możliwa jest ocena danych przedstawionych przez stronę sprzedającą. Przed podjęciem decyzji dot. zakupu strona kupująca ma możliwość poznania podmiotu podlegającego analizie oraz ryzyk związanych z transakcją.

Nasza spółka przeprowadza badanie w obszarze finansowym i księgowym. Oferujemy również kompleksową usługę obejmującą analizę kondycji spółki w obszarze podatkowym i prawnym.

Proponujemy również obsługę procesu analizy przedsiębiorstwa od strony sprzedającego. Celem takiej usługi jest zidentyfikowanie szans oraz ryzyk, umożliwiające podjęcie decyzji w negocjacjach.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl