O Firmie

Spółka Ecovis System Rewident działa na rynku polskim od października 1995 roku. Została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1253, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000054522. Prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

 

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. jest firmą skupiającą wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych biegłych rewidentów, prawników, doradców podatkowych oraz dobrze wykształconą kadrę finansowo – księgową. Nasi pracownicy zdobywali doświadczenie podczas pracy w renomowanych firmach audytorskich oraz pionach księgowych średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Poprzez świadczenie kompleksowych usług na najwyższym poziomie jakości i optymalizację ponoszonych kosztów przynosimy wymierne korzyści naszym Klientom. Wizerunek wiarygodnej firmy jest podstawą dobrej współpracy z szerokim gronem naszych Klientów.

 

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. działa w ramach międzynarodowej sieci ECOVIS funkcjonującej na rynku usług audytorskich, prawniczych, doradztwa gospodarczego, podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w wielu krajach zarówno w Europie jak i w Azji oraz USA.

ECOVIS posiada 140 oddziałów w ponad 50 krajach w których pracuje ok. 4500 osób, kwalifikowanych audytorów, doradców podatkowych oraz prawników.

 

Nasze przyłączenie do ECOVIS daje nowe jakościowo możliwości, a rozległa sieć oddziałów na całym świecie zapewnia wsparcie naszym klientom praktyczne w każdym miejscu prowadzenia działalności.

 

Świadczymy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, przeglądu ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowo płacowej, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, projektów UE, inwentaryzacji, a także działalności szkoleniowej.

Naszymi klientami są spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa, fundacje, instytuty, stowarzyszenia – jednostki działające w różnych branżach i sektorach gospodarczych.

 

Sukces firmy to wypadkowa ogromnego wysiłku pracowników i zaufania klientów. Zakres prac wciąż zwiększa się. Nadążając za zmianami oferujemy rozwiązania adekwatne do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Wspieramy ich w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Dostarczamy informacje biznesowe terminowo,  zgodne z obowiązującym prawem i standardami rachunkowości dostosowywanymi do potrzeb rynku kapitałowego.

Jesteśmy członkiem:
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

 

 

Szybki kontakt

+48 668 842 463

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl